top of page

2024

Alle 4 stevner er tellende

 

Sammenlagtpremier med en totalverdi på 

kr 175.000

+ VANLIG PREMIERING PÅ ALLE STEVNER

De som deltar på alle 4 stevnene i jegerklassen på 100 m er med i trekningen av uttrekkspremier, 1/5 premiering (jaktklær, futteraler, pusseutstyr, stolsekk)

Sammenlagtpremier

R-ER-J-EJ

V65-V73-V55

1-2-3-4-5

1.PREMIE SPESIALDESIGNET VÅPENSMIA LØP

2.PREMIE VÅPENFUTTERAL

3.PREMIE FELTVESKE

4.PREMIE PAUL CLEAN PUSSEUTSTYR

For sammenlagt-premiering gjelder følgende regler.

All premiering er på 35 skudd sammenlagt for alle fire stevner.  Unntak er klasse 1 der 25 skudd teller for alle fire stevner.

Ved poenglikhet gjelder slik rangering.

Rangering 1: samlet poengsum.

Rangering 2: antall sentrum.

Rangering 3: poengsum beste stevne inkludert sentrum. 

Rangering 4: poengsum nest beste stevne inkludert sentrum osv.

Om det skulle være likt antall deltagere fra flere lag vil det lag med flest skyttere i klassene R-ER-J-EJ bli rangert foran.

Totalt 80 uttrekkspremier

40 gavekort a kr 1000,-

40 gavekort a kr 500,-

for skyttere som har deltatt på alle  4 stevner.

Premieutdeling

Tid og sted for premieutdelingen vil bli annonsert på sosiale medier.

Det deles ut premier til plasseringene 1 – 4 i alle klasser.
I tillegg har vi 80 uttrekkspremier, så her er det mulighet for alle!

 

Vel møtt!

 

Premielistene vil bli lagt ut på www.våpensmiacup.no,

 

bottom of page