Våpensmiacup 2021

Våpensmiacup er godt etablert i skytternorge og vi er godt i gang med planleggingen av årets cup. Men vi er selvfølgelig avhengig av at samfunnet åpnes opp ytterligere for at vi skal kunne arrangere. Slik det ser ut nå er vi avhengig av trinn 3, og tidspunktet for trinn 3 er igjen et direkte resultat av utviklingen i etterkant av trinn 2 så det er flere usikkerhetsmomenter her. Men vi gjør alle forberedelser vi kan gjøre og håper på at utviklingen går riktig vei slik at vi også i år kan arrangere Våpensmiacup. Med bakgrunn i tilgjengelig informasjon per i dag vil vi ta en endelig avgjørelse om gjennomføring den 20 juni. Hvis vi ser at cupen kan arrangeres vil det da åpnes for påmelding umiddelbart etter dette.

Som tidligere nevnt planlegger vi å utvide Våpensmia cup videre med en ny jegerklasse i 2021. Jegerne er en stor ressurs i skytterlagene og vi ønsker de velkommen inn i Våpensmiacup.

 

·   15 skudd

·   Valgfritt utstyr

·   Ingen rangering

·   Maks kaliber 7,92

 

De som deltar på alle 4 stevnene i jegerklassen er med i trekningen av uttrekkspremier, 1/5 premiering (jaktklær, kikkerter, pusseutstyr, stolsekker) 

De som skyter i jegerklassen er også med i trekningen av 80 gavekort på 1000 og 500 på lik linje med de ordinære klassene. 

 

Ordinære klasser i DFS, herunder også DFS kikkerklassen vil selvfølgelig bestå som før med samme premiering og uttrekkspremier